Deborah Columbu - biografija, godine, činjenice, obitelj supruge Franca Columbua