Hoyt Hutchinson – biografija, godine, supruga, obitelj, beba Trump i činjenice