Kamlesh Saini Dob, muž, djeca, obitelj, biografija, MMS i više