Vinod Dua Dob, supruga, kći, obitelj, biografija, poslovi i činjenice