Xolani Gwala – Biografija, godine, supruga, obitelj, smrt i više